Glive v izbranih gospodinjskih aparatih in njihov prenos iz naravnih okolij : doktorska disertacija
Fungi in selected household appliances and their transmission from natural environments : doctoral dissertation