Tvorjenke s predponskim obrazilom pod- v ruščini - primerjava s španščino