Pomen in zasnova gozdnogospodarskega načrtovanja : presoja in prednostne naloge
The relevancy and framework of forest management planning : evaluation and priority tasks