Slovenske večernice za poduk in kratek čas
Domačija nad vse! : povest na podlagi prijateljskih pisem
43. zvezek