Slovenske večernice za poduk in kratek čas
Dr. Jožef Muršec : (životopis)