Intervencije in raziskovanje samomorilnega vedenja v Sloveniji : krepitev kompetenc in preventiva samomora preko izobraževanj policistov