Virtualni laboratorij za meritve elektromagnetne združljivosti