Jezus, Maria ino Jožef, Božji Angeli ino Svetniki, naši Varehi ino Pomočniki : Molitve ino Pesmi za katolške Kristjane vsakega stana : Z' jeklorezom