The Polish contribution to central european musical culture in the seventeenth century : the case of Marcin Mielczewski
Poljski prispevek k srednjeevropski glasbeni kulturi v sedemnajstem stoletju : primer Marcina Mielczewskega