Izvori plesa kot oblike umetnostne terapije - Ples kot arhaična duhovna praksa