Izvajanje javnih služb in javno-zasebno partnerstvo

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih