Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo : pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah