Sprememba krajinske zgradbe, floristične sestave in ekoloških razmer v jugovzhodni Sloveniji v zadnjih 200 letih : doktorska disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih