Increasing of hot deformability of tool steels : preliminary results
Povečanje vroče preoblikovalnosti orodnih jekel = preliminarni rezultati