Porajanje virtualnega globalnega trga in njegovi vplivi na mednarodni marketing