The Franziscean Land Cadastre as a key to understanding the 19th-century cultural landscape in Slovenia
Franciscejski kataster kot ključ za razumevanje kulturne pokrajine v Sloveniji v 19. stoletju

tab1
1. TXT datoteka (60 kB) Za ogled je potrebna prijava