Razredčilne entalpije raztopin polielektrolitov : disertacija