Asociacije borovih gozdov v Sloveniji : inauguralna disertacija, ki jo je predložil Gabrijel Tomažič za dosego doktorske časti