Vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost dijakov pri učenju z e-učbeniki
The effect of the teacher's instructions on the academic achievement of high school students in learning with e-textbooks

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih