Zgornja gozdna meja slovenskih Alp, visokih kraških planot in Prokletij