Vpliv polimorfizma posameznih nukleotidov na pigmentacijske spremembe na očeh in laseh pri slovenski populaciji : doktorska disertacija
Association of single - nucleotide polymorphisms with the prediction of eye and hair colour in Slovene population
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih