Preizkušanje in uporaba novih biotehnoloških pristopov za žlahtnjenje oljk (Olea europaea L.) sort 'Canino' in 'Istrska belica' : doktorska disertacija
Development and use of new biotechnological approches for breeding of olives (Olea europaea L.) cv. 'Canino' and 'Istrska belica'
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih