Leopold Goetzl (roj. 1817)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.