Jugoslavija
Samobor : topografske karte razmera 1:50.000