Pozdrav iz Vrhnike

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.