Veseli kmetič (Der fielde Bauer) : Sezona 1926/1927