Ivan Skuhala (1847-1903)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.