Fran Finžgar-Saleški (1871-1962)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.