Janez Mencinger (1838-1912)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.