Franc Rozman Stane (1912-1944)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.