Rudolf Golouh (1887-1982)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.