Alfred Moscon (1839-1927)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.