Učinkovitost poučevanja s pomočjo umetnostnih sredstev : magistrsko delo