Računske vaje iz fizike

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih