Raziskovalni program
Paleontologija in sedimentarna geologija