Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti