Sprejemljivost zaraščanja kot funkcija kakovosti kulturne krajine : magistrska naloga : prostorski model