Socialnopedagoška diagnostika : delo z negotovostjo
Social-pedagogic diagnostics : work with uncertainty