Uporaba robota v tehnologiji obdelave z odrezavanjem