Prostorski prikaz produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč v Sloveniji
Spatial estimation of forest site productivity in Slovenia