Influence of beech particle size used in surface layer on bending strength of three-layer particleboard
Vpliv velikosti bukovega iverja, uporabljenega v zunanjem sloju na upogibno trdnost trislojne iverne plošče