Vključitev numeričnih analiz v zgodnjih fazah konstrukcijskega postopka
Introducing numerical analysis in the early phases of the design process