Ugotavljanje in vrednotenje potreb kupcev v postopku razvoja izdelka
Finding and evaluating customers needs in the product-development process