Genetska raznolikost kot osnova uporabnosti farmakogenomike v klinični praksi