Ocena vpliva vhodnih parametrov v analizi toplotnega prehodnega pojava pod tlakom v reaktorski posodi Nuklearne elektrarne Krško v primeru majhne izlivne nezgode