Od glasbenih slovnic h kogniciji glasbe v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja : viški zgodovine računalniško podprte analize glasbe
From musical grammars to music cognition in the 1980s and 1990s : highlights of the history of computer-assisted music analysis