Investigations into nonspectroscopic effects of organic compounds in inductively coupled plasma mass spectrometry
Preučevanje nespektroskopskih interferenc organskih spojin v masni spektroskopiji z induktivno sklopljeno plazmo