Podoktorski projekt - temeljni
Ljubezen in družina v času globalizacije