9. zbornik Slavističnega društva Slovenije - Razpotja slovenske literarne vede : zborovanje Slavističnega društva Slovenije v Murski Soboti, zbornik Slavističnega društva Slovenije št. 9, slovenski slavistični kongres v Murski Soboti, 1.-3. oktober 1998. Uredil Zoltan Jan Ljubljana, Zavod za šolstvo, 1999 ...