Kazalo k zgodovinskim publikacijam Muzejskega društva za Slovenijo
Index des publications historiques de la Société du musée de Slovénie : 1891-1939